Våra tjänster

Projekt - Kvalitet & Arbetsmiljö - Administration & Ekonomi - HR

Vi vill hjälpa din verksamhet att växa och utvecklas på ett hållbart sätt. Vår kultur präglas starkt av att ingenting är omöjligt och vi ser problem som en möjlighet. Tillsammans antar vi gärna utmaningen att hitta den bästa lösningen för din verksamhet. Genom projektets och samarbetets gång lever vi efter budorden engagemang, lyhördhet, delaktighet och ansvar.
 

Projekt

 

Står ni inför en utmaning står vi gärna bredvid er. Saknar din verksamhet resurser eller en viss typ av kompetens så hoppas vi kunna hjälpa.

Våra projektledare har lång erfarenhet av att driva omfattande projekt i land. Den interna kommunikationen hanterar våra projektkoordinatorer med noggrannhet, så att ditt projekt fortgår sömlöst och effektivt. Även samordnare inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö finns hos oss, någon som löser dina administrativa uppgifter och säkerställer att de regler och lagar följs.

Samhällsutveckling & centrumledning

Vi fascineras av centrumutveckling och vill vara en del av byggandet och utformningen av levande stadskärnor i Kiruna och Gällivare. Vi tror att vi med gemensamma krafter tillsammans kan skapa spännande städer som erbjuder något för alla. 

Exempel på områden
 • Industri & bygg
 • Handel & centrumledning
 • Event
 

kvalitet & Arbetsmiljö

 

Arbetsmiljö och kvalitetssäkring blir allt mer viktigt. Våra konsulter bistår med struktur och rutiner som hjälper ditt företag och dina medarbetare att ta steget till ett mer effektivt och hållbart företag. Vi stöttar alla typer av bygg- och anläggningsprojekt genom det systematiska arbetsmiljöarbetet, uppföljning av SAM, utvärderingar och rapporter.

Exempel på områden
 • Bygg- och anläggninsprojekt
 • Struktur och rutiner
 • Stöttning i verksamheten
 • Uppföljning av SAM
 • Utvärderingar & rapporter
 

Administration & ekonomi

 

Våra konsulter har lång erfarenhet av en mängd olika administrativa uppdrag, men även inom det ekonomiska området. Vi stöttar i kundernas dagliga verksamhet och i projekt. Arbetsuppgifterna varierar stort men gemensamt för alla uppdrag är att se till att ordning och reda råder. Vi ger alltid vårt yttersta för att leverera över förväntningarna.

Exempel på områden
 • Ekonomistyrning
 • Struktur och rutiner
 • Budget
 • Kalkyleringsarbete
 • Stöttning i ekonomiska frågor
 • Bemanna kundtjänst
 • Sköta fakturering
 

HR

 

Behöver du hjälp med att kvalitetssäkra HR-arbetet i din verksamhet? Vill du säkerställa att dina HR-frågor inte ramlar mellan stolarna? Att ha tydliga HR-processer och rutiner effektiviserar och säkrar resultat, då alla gör på samma sätt och vet vad som gäller.

Vi kan hjälpa dig med många olika typer av frågor som handlar om relationen mellan arbetsgivare och medarbetare, exempelvis skapa HR-processer för t.ex. rekrytering, introduktion, kompetensutveckling, rehabilitering & arbetsanpassning.
Exempel på områden
 • Arbetsrättsliga frågor

 • Upprätta personalhandbok, policies och riktlinjer

 • Att undersöka och jobba med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

 • Rekrytering och anställning

 • Rehabilitering och arbetsanpassning

 

Hör gärna av dig så berättar vi mer om vad vi kan göra för just din verksamhet!